۳ حقیقت کلیدی در بازاریابی از زبان سایمون سینک

چرا برخی شرکت‌ها نتایج غیرقابل تصوری به دست می‌آورند که همه فرضیه‌های ما را به هم می‌ریزد و از انتظاراتمان فراتر می‌رود؟ این سوالی بود که وقتی سایمون سینک سخنرانی تد معروف خود را شروع کرد، از مخاطبان پرسید. سینک، یک نویسنده پرفروش، به دنبال کشف این بود که چرا شرکت‌هایی مانند اپل به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرده‌اند، در حالی که دیگران با همان منابع، شکست خورده‌اند.